برنامه امتحانی اولیه

تاریخ

ایام هفته

14-17

17-19

07/06/1388

شنبه

میانه 1

زبان خارجه

08/06/1388

یكشنبه

اصول حسابداری 2

مدیریت مالی 2

09/06/1388

دوشنبه

میانه 2

 

اندیشه اسلامی 1

پژوهش عملیاتی 1

10/06/1388

سه شنبه

حسابداری صنعتی 1

 

11/06/1388

چهار شنبه

 

 

مدیریت تولید

اندیشه اسلامی 2

12/06/1388

پنج شنبه

حسابداری صنعتی 2

 

13/06/1388

شنبه

مدیریت مالی 1

          انقلاب اسلامی

14/06/1388

یكشنبه

پژوهش عملیاتی 2

 

15/16/1388

دوشنبه

مبانی سازمان و مدیریت

فارسی عمومی

         توجه: امكان تغییر برنامه امتحانی وجود دارد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 خرداد 1388    | توسط:    | طبقه بندی: آموزشی،     |
نظرات()